Velkommen til Norsk Strikkeforbund!


Medlem
Skriv inn et navn her dersom du er vervet av et annet medlem. Hvis du har medlemsnummeret er det fint om du skriver det også.
Personvernerklæring
Personvernerklæring Les
Vedtekter Les
Ved innmelding aksepterer du samtidig disse betingelsene.
Samtykker
Ja, jeg samtykker i å motta elektronisk informasjon fra foreningen angående produkter, tjenester og arrangementer som er relevant i forhold til formålet med medlemskap i foreningen.
Samtykke til elektronisk informasjon
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.